Vjesnik, 3. 5. 1971.

07.%203.%201971%20%282%29_page-0001

07.%203.%201971.1_page-0001

Budi%C5%A1a_page-0001

Vjesnik, 23. 6. 1971.

06.%2023.%201971_page-0001

Vjesnik, 25. 6. 1971.

06.%2025.%201971_page-0001

Vjesnik, 28. 6. 1971.

06.27.%201971_page-0001

Vjesnik, 9. 5. 1972.

20211112_145834

20211112_150028

20211112_150103

20211112_150110

20211112_150144

20211112_150152

20211112_150217

20211112_150241

Serija opširnijih odlomaka iz "drugog dijela izvještaja Komisije CK SKH o stanju u SKH u odnosu na prodor nacionalizma u njegove redove" objavljivanih u Vjesniku tijekom svibnja 1972.

10. 5. 1972.

20211112_150516

11. 5. 1972.

20211112_150915

12. 5. 1972.

20211112_151129

13. 5. 1972.

20211112_151320

14. 5. 1972.

20211112_151407

15. 5. 1972.

20211112_151602

16. 5. 1972.

20211112_151829

17. 5. 1972.

20211112_151950

18. 5. 1972.

20211112_152202

20. 5. 1972.

20211112_152539

21. 5. 1972.

20211112_152657

Vjesnik, 12. 5. 1972.

20211112_151111

Vjesnik, 19. 5. 1972.

20211112_152439

Vjesnik, 20. 5. 1972.

20211112_152520