IZBOR LITERATURE O HRVATSKOM PROLJEĆU

Pripremili:

Tomislav Branđolica i Jure Trutanić

IZVORI:

Artuković, Mato; Antić, Ljubomir (prir.), Sudski progoni dr. Marka Veselice: dokumenti. Zagreb-Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 2013.

Baletić, Milovan; Židovec, Zdravko (ur.), Deseta sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Zagreb: Vjesnik, 1970.

Bijelić, Srećko, Samoupravljačka pozicija. Zagreb: Centar za aktualni politički studij, 1971.

Dabčević-Kučar, Savka, SKH u političkoj akciji. Zagreb: Centar za idejno-politički rad i informacije Rajonske konferencije SKH Medveščak, 1971.

Hrvatsko proljeće – presuda Partije (reizdanje Izvještaja o stanju u Savezu komunista Hrvatske u odnosu na prodor nacionalizma u njegove redove iz 1972.). Zagreb: Dom i svijet, 2003.

Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske. Zagreb: Matica hrvatska, 2002.

Izvještaj o stanju u SKH u odnosu na prodor nacionalizma u njegove redove (izvještaj usvojen na 28. sjednici CK SKH). Zagreb: Informativna služba CK SKH, 1972.

Lajnert, Siniša. Hrvatsko proljeće na željeznici 1966.-1974.: izvori. Zagreb: Udruga progonjenih hrvatskih željezničara '71, 2013.

O međunacionalnim odnosima: Sedmi plenum CK SK Hrvatske. Zagreb: Informativna služba CK SKH, 1967.

Perić, Ivan, Ideje „masovnog pokreta“ u Hrvatskoj. Zagreb: Narodno sveučilište grada Zagreba, Centar za aktualni politički studij, 1974.

Perić, Ivan, Suvremeni hrvatski nacionalizam. Zagreb: August Cesarec, 1976.

Pišković, Milan (ur.), Sječa Hrvatske u Karađorđevu 1971.: autorizirani zapisnik. Zagreb: Meditor, 1994.

Reforma Saveza komunista Hrvatske. Zagreb: Centar za aktualni politički studij, 1970.

Reorganizacija federacije i razvoj političkog sistema. Zagreb: Centar za aktualni politički studij, 1970.

Samoupravljanje i dohodak (Materijali sa XI sjednice CK SKH i Predsjedništva RV Saveza sindikata održane 9. i 10. travnja 1970. Zagreb: Informativna služba CK SKH, Informativna služba RV Saveza sindikata, 1970.

Savjetovanje u Centralnom komitetu Saveza komunista Hrvatske 28. i 29. svibnja 1968. godine. Zagreb: Informativna služba CK SKH, 1968.

SKJ u uvjetima samoupravnog društva. Zagreb: Centar za aktualni politički studij, 1970.

Smailagić, Nerkez, Radnička demokracija i radnička partija (Prilog problematiziranju reforme SK). Zagreb: Centar za aktualni politički studij, 1970.

Tito, Josip Broz, Nova inicijativa u SKJ. Beograd: Izdavački centar „Komunist“, 1972.

Tripalo, Miko, Aktualna pitanja razvoja sistema samoupravljanja. Zagreb: Centar za aktualni politički studij, 1970.

Tripalo, Miko, Bez kompromisa u ostvarivanju samoupravnog socijalizma. Zagreb: Naprijed, 1969.

Tripalo, Miko, S poprišta. Zagreb: Centar za aktualni politički studij, 1971.

XXI konferencija SKH Zagreb. Zagreb: 25. i 26. lipnja 1970. Zagreb: Narodne novine, 1970.

ZBORNICI RADOVA:

Baletić, Milovan (ur.), Prekinuta šutnja: ljudi iz 1971. Zagreb: Vjesnik, 1990.

Hrvatsko proljeće: 50 godina pokreta koji je navijestio slobodnu Hrvatsku (posebno izdanje magazina Večernjeg lista). Zagreb: Večernji list, 2021.

Jakovina, Tvrtko (ur.), Hrvatsko proljeće 40 godina poslije. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu, 2012.

Kaštela, Slobodan; Novak, Božidar; Veselica, Vladimir (ur.), 25. obljetnica boljševičkog udara i sjećanje na Hrvatsko proljeće. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997.

Lalović, Dragutin (ur.), _Hrvatsko i jugoslavensko „proljeće“: 1962.-1972. _Zagreb: Društvo „Povijest izvan mitova“, 2014.

Oraić Tolić, Dubravka (prir.), Hrvatsko proljeće u sjećanjima suvremenika: memoarski zapisi u povodu 50. obljetnice Hrvatskoga proljeća (1971–2021). Zagreb: Matica hrvatska, 2021.

Pavletić, Vlatko (ur.), Nepoznata istina o crnom danu za hrvatske domoljube 11. siječnja 1972.: o udaru na Maticu hrvatsku i Hrvatsko proljeće: o Hrvatskoj danas. Samobor (etc.): Antun Gustav Matoš (etc.), 2002.

Perović, Latinka, _Zatvaranje kruga: ishod političkog rascepa u SKJ 1971/1972. _Sarajevo: Svjetlost, 1991.

Zidić, Igor (ur.), Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971.: zbornik radova (sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. siječnja 2012.). Zagreb: Matica hrvatska, 2017.

Žižić, Jakov (ur.), Sinj i Hrvatsko proljeće. Zagreb: Klub Sinjana Zagreb, Institut za migracije i narodnosti Sinj, Matica hrvatska, 2021.

KNJIGE:

Baletić, Milovan. Hrvatska simultanka: prosinac sedamdeset prve. Zagreb: Naklada Pavičić, 2003.

Bartovčak, Zdravko. Svjedočenje jednoga sudionika u povijesnim zbivanjima 1971. godine. Karlovac: Matica hrvatska, 2002.

Batović, Ante, Hrvatsko proljeće i svijet: Hrvatska u vrtlogu svjetskih zbivanja 1966.-1972. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2019.

Batović, Ante, The Croatian Spring: Nationalism, Repression and Foreign Policy Under Tito. London: I. B. Tauris, 2017.

Bilić, Jure. ’71, koja je to godina? Zagreb: Centar za informacije i publicitet, 1990.

Čuvalo, Ante. The Croatian National Movement 1966-1972. Chicago: CroLibertas, 2019.

Dabčević-Kučar, Savka. ‘71: hrvatski snovi i stvarnost. Zagreb: Interpublic, 1997.

Diklić, Marjan. Kažimir Zanki i hrvatsko proljeće u Zadru. Nin: Ogranak Matice hrvatske, 2012.

Drača, Dubravka. Hrvatski feniks dr. Marko Veselica. Zagreb: Marko Veselica, 1992.

Dragosavac, Dušan, Zbivanja i svjedočenja. Zagreb: Globus, 1985.

Dukovski, Darko. Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću. Zagreb: Alinea; Medulin: Ogranak Matice hrvatske Pula, 2007.

Đodan, Šime. Borba za Hrvatsku. Zagreb: Školske novine, 1998.

Đurić, Tomislav. Zašto su šutjela lepoglavska zvona: Hrvatsko proljeće u Varaždinu i Čakovcu 1971.: svjedočenja – članci – dokumenti. Samobor : Meridijani, 2004.

Ivičević, Jozo. Iz novije hrvatske povijesti : jugoslavenstvo, pravaši, HSS, ustaški pokret, Hrvatsko proljeće, Croatia rediviva, Hrvatska danas. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.

Jurić, Dragutin, Politika kao sudbina (eseji i polemike). Đakovo: Ogranak Matice hrvatske, 2005.

Kastratović, Drago. Proljeće moderne Hrvatske. Zagreb: Naklada Pavičić, 2002.

Katalinić, Kazimir. Rađanje države: NDH, Tito, "hrvatsko proljeće" i 1991. 2. izdanje Zagreb: Časopis Republika Hrvatska, 1995.

Kesar, Jovan (et al., prir., ), Geneza maspoka u Hrvatskoj. Beograd : Književne novine, 1990.

Klasić, Hrvoje. Hrvatsko proljeće u Sisku. Zagreb: Srednja Europa, 2006.

Kovačević, Radovan, Proleće posrnulog bratstva: Dalmacija 1967-1972. u predigri za jugoslovensku tragediju. Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Krašić, Wolfy. Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija. Zagreb: Školska knjiga, 2018.

Kriste, Petar. Sjene nad slobodom: sjećanja i pogledi na Hrvatsku 1989.-2002. Zagreb: Golden marketing, 2002.

Mužić, Ivan, O hrvatskom masovnom pokretu 1971. godine u Splitu. Imotski: Ogranak Matice hrvatske, 2017.

Novak, Božidar (ur.), Tripalo: spomenica. Zagreb: Izdanja Antibarbarus, Institut Otvoreno društvo – Hrvatska, 1996.

Planinc, Milka. Čisti računi Željezne lady: sjećanja. Zagreb: Profil, 2011.

Ponoš, Tihomir. Na rubu revolucije – studenti '71. Zagreb: Profil, 2007.

Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji: 1945.-1991.: od zajedništva do razlaza. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Školska knjiga, 2006.

Sadkovich, James J. Tuđman: prva politička biografija. Zagreb: Večernji list, 2010.

Starčević, Franjo. 1971. i oko nje. Mrkopalj: Matica hrvatska Mrkopalj, 2004.

Supek, Ivan. Tragom duha kroz divljinu. Zagreb: Profil International, 2006.

Šentija, Josip. Razgovori s Mikom Tripalom o "Hrvatskom proljeću". Zagreb: Profil International, 2005.

Šošić, Hrvoje. Slom hrvatskog komunističkog proljeća 1971. godine. Zagreb: Školske novine, 1997.

Tripalo, Miko. Hrvatsko proljeće. 3. dopunjeno izd. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2001.

Vukov, Vice. Tvoja zemlja: sjećanja na 1971. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2003.

Zelić, Naco. Hrvatsko proljeće i bački Hrvati. Subotica: Matica hrvatska, Ogranak Subotica, 2009.

ČLANCI I PRIKAZI:

Akmadža, Miroslav, „Katolička crkva i Hrvatsko proljeće“, _Časopis za suvremenu povijest _38/2012., 603-630.

Banac, Ivo, „Glavni tokovi reformnog pokreta u Hrvatskoj“, Snaga lične odgovornosti (izd. Sonja Biserko), Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji – Zagorac, 2008., 259-264.

Bartolić, Zvonimir, „Ljetopis jednog ogranka do 1971.“, Hrvatski sjever 1/1996., 83-89.

Bartolić, Zvonimir, „Šezdeset ljeta Matice hrvatske u Čakovcu“, Hrvatski sjever 1/1996., 5-21.

Bilić, Ivan, „Konture Proljeća“, Hrvatska obzorja 4/1996., 755-762.

Bosnić, Petar, „Sveučilište u burnim danima sedamdesetih godina“, Hrvatska obzorja 4/1996., 763-764.

Bošković, Ivan, „Hrvatsko proljeće 1971.-1996.“, Hrvatska obzorja 4/1996., 745-748.

Bošković, Ivan, „Hrvatsko proljeće i splitski kulturni život“, Hrvatska obzorja 4/1996., 765-774.

Branđolica, Tomislav; Šimetin Šegvić, Filip, „Historiografija i popularna historija u vrijeme hrvatskog proljeća“, Časopis za suvremenu povijest 3/2019., 699-739.

Brozović, Domagoj, „Medijsko čitanje ''hrvatske šutnje''“, Šesti hrvatski slavistički kongres – Zbornik radova (ur. Stipe Botica, et al.), Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2018., 633-641.

Cviić, Krsto, „Hrvatska 1971. – jedan pogled izvana“, Erasmus 15/1996., 28-32.

Ćutuk, Drago, „Moja sjećanja na '71.“, Hrvatska obzorja 4/1996., 775-780.

Dabčević-Kučar, Savka, „In memoriam – Kažimir Zanki“, Zadarska smotra 1-2/2005., 361-364.

Dabčević-Kučar, Savka; Gotovac, Vlado; Budiša, Dražen, „Nakon četvrt stoljeća“, Erasmus 15/1996., 9-22.

Diklić, Marijan, „Dva dokumenta o navodnom prodoru nacionalizma u Akademijin Institut u Zadru i uloga Kažimira Zankija“, _Zadarska smotra _1-2/2005., 341-360.

Diklić, Marijan; Diklić, Marina, „Nekoliko dokumenata o Kažimiru Zankiju i hrvatskim proljećarima u Zadru“, Zadarska smotra 1-2/2005., 189-306.

Dragović, Mirko, „Hrvatsko proljeće – masovni pokret hrvatskog naroda“, Hrvatska obzorja 4/1996., 781-790.

Dujić, Andrija, „Hrvatsko proljeće – program i dosezi“, Hrvatska obzorja 4/1996., 791-796. Feletar, Dragutin, „KPD Zrinski Čakovec u Hrvatskom proljeću“, Hrvatski sjever 1/1996., 108-112.

Dukovski, Darko, „Hrvatsko proljeće u Istri: sukob hrvatskih i talijanskih reformsko-nacionalnih koncepcija 1970.-1972.“, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 4-5/2010., 139-171.

Gabrič, Aleš. „Odnos slovenske politike prema 'maspoku'“, Časopis za suvremenu povijest 42-1/2010., 7-22.

Haramija, Dragutin, „O Kažimiru Zankiju“, Zadarska smotra 1-2/2005., 365-368.

Irvine, Jill, „Hrvatsko proljeće i raspad Jugoslavije“, Političke analize 2-7/2011., 28-37.

Ivičević, Jozo, „Kako su montirani politički procesi“, _Hrvatska revija _1/2002., 23-33.

Jakovina, Tvrtko, „Je li Nixon doista podupirao Hrvatsko proljeće?“, Pro Historia Croatica 1, Zbornik uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića (ur. Ivan Čizmić), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002., 381-399.

Jakovina, Tvrtko, „Titovi ciljevi sukladni su našima, američki izvori o Hrvatskom proljeću“, Historijski zbornik 56-57/2003., 71-90.

Jakovina, Tvrtko, „Jugoslavija, Hrvatsko proljeće i Sovjeti u detantu“, Kolo 4/2005., 153-185.

Jandrić, Berislav, „Stajališta hrvatske političke emigracije o Hrvatskom proljeću iznesena u najznačajnijem emigrantskom časopisu Hrvatskoj reviji“, Časopis za suvremenu povijest 2/2003., 431-461.

Jelavić, Ante, „O zbivanjima na splitskom Pravnom i Ekonomskom fakultetu godine 1971.-1972.“, Hrvatska obzorja 4/1996., 797-802.

Kaurloto, Stjepan, „Kažimir Zanki – vođa hrvatskog proljeća u Zadru i sjevernoj Dalmaciji“, _Zadarska smotra _1-2/2005., 307-340.

Klasić, Hrvoje, „Djelatnost Matice hrvatske na području grada Siska tijekom Hrvatskog proljeća“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 38/2006., 279-295.

Klasić, Hrvoje, „Od masovnog oduševljenja do masovne represije“, Hrvatska revija 2/2011., 5-17.

Knezović, Marin, „Štrajk hrvatskih sveučilištaraca u jesen 1971. u onodobnom tisku“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 1/1995., 230-241.

Kolanović, Josip, „Kažimir Zanki (sjećanja)“, Zadarska smotra 1-2/2005., 375-380.

Kolar, Mario, „Kajkavsko proljeće – (re)afirmacija kajkavske književnosti i kulture u vrijeme Hrvatskog proljeća, Podravina 25/2014., 160-172.

Krašić, Wollfy, „Sjećanja Franje Mikulića na Hrvatsko proljeće“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 2/2018., 209-241.

Kunčić, Meri, „O nekim aspektima utjecaja političkih zbivanja na rad Matice hrvatske u vrijeme Hrvatskog proljeća“, Kolo 4/2005., 186-196.

Kursar, Tonči, „Prijeporni pluralizam 1971.“, Politička misao 4/2006., 143-155.

Lopušinsky, Ivan Vanja, „Ostati na nogama. Sjećanje na 1971.-1972.“, Hrvatska obzorja 4/1996., 803-806.

Lučevnjak, Silvija (prir.), „21. ožujka 1971. godine osnivačka skupština Ogranka Matice hrvatske Našice“, Našički zbornik 4/1999, 49-72.

Lučevnjak, Silvija (prir.), „Popis članova Ogranka Matice hrvatske Našice 1971. godine“, Našički zbornik 4/1999., 15-48.

Mamić, Mile, „Prethodnica prijelomnih povijesnih zbivanja: o 30. obljetnici Deklaracije“, Hrvatska obzorja 1/1997., 1-7.

Mataija, Ivica; Vrcić-Mataija, Sanja, „Hrvatsko proljeće u Gospiću“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 62/2020., 413-441.

Matković, Hrvoje, „Memoarska literatura o hrvatskome nacionalnom pokretu 1971. godine“, _Časopis za suvremenu povijes_t 3/2008., 1143-1153.

Matković, Stjepan, „Znanstveni skup Hrvatsko proljeće - 1971.“, _Časopis za suvremenu povijest _2/2002., 604-606.

Mihaljević, Nikica, „Ima li pravo naš genijalni cinik Krleža kad kaže da svaki pokušaj hrvatskog suvereniteta završava katastrofalno“, Hrvatska revija 2/2011., 32-39.

Mužić, Ivan, „O hrvatskom masovnom pokretu u Splitu godine 1971., Hrvatska obzorja 4/1996., 749-754.

Novak, Božidar, „Uloga i doprinos medija i hrvatskog novinstva u Hrvatskom proljeću“, Medijska istraživanja 1/2/2001., 117-129.

Novaković, Šimun, „Izvanpartijske reakcije i rasprave o Deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika prema pisanju Politike i Borbe“, Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 22/2019., 99-135.

Obad, Stijepo, „Hrvatsko proljeće u Zadru 1971. godine“, Zadarska smotra 1-2/2005., 133-148.

Oblak, Marijan, „Moja sjećanja na Kažimira Zankija“, Zadarska smotra 1-2/2005., 373-374.

Petrić, Damir, „Hrvatsko proljeće u Splitu godine 1971.“, Hrvatska obzorja 4/1996., 807-810.

Petrinović, Ivo, „Hrvatsko proljeće – drugi hrvatski preporod“, Hrvatska obzorja 4/1996., 811-814.

Ponoš, Tihomir, „Digli smo sidro s Trga sv. Marka koje zapravo nismo bili ni spustili“ (intervju s Josipom Šentijom), Hrvatska revija 2/2011., 56-61.

Ponoš, Tihomir, „Dobio sam obavijesti o crnim trojkama koje će, ako situacija bude napeta, pokupiti određene ljude i likvidirati ih“ (intervju s Božidarom Novakom), Hrvatska revija 2/2011., 46-55.

Ponoš, Tihomir, „Hapsimo samo steklište i niškoristi“, Hrvatska revija 2/2011., 24-27.

Ponoš, Tihomir, „Je li studentski štrajk doveo do sloma hrvatskog proljeća“, Hrvatska revija 2/2011., 18-23.

Ponoš, Tihomir, „Matičari su u svojim zahtjevima i idejama otišli predaleko za ono doba“, Hrvatska revija 2/2011., 28-31.

Puljić, Zvonimir, „Kninska prisjećanja na splitsku 1971.“, Hrvatska obzorja 4/1996., 815-820.

Pusić, Vesna, „Korijeni hrvatskog identiteta“, Erasmus 15/1996., 3-8.

Raboteg, Mate, „Vrijeme romantike i preporodnog zanosa. O Hrvatskog proljeću u Splitu 1970.-1971.“, Hrvatska obzorja 4/1996., 821-830.

Roknić Bežanić, Andrea, „Uloga i djelovanje katoličke zajednice mladih Synaxis u riječkome Hrvatskom proljeću“, Croatica Christiana periodica 71/2013., 155-170.

Rudolf, Davorin, „Tisuću devetsto sedamdeset i prva. Crtice“, Hrvatska obzorja 4/1996., 831-838.

Salaj, Branko, „Proljeće i dijaspora“, Hrvatska revija 1/2002., 6-22.

Steindorff, Ludwig, „Hrvatsko proljeće: socijalni pokret u socijalističkom društvu“, Smotra: časopis Hrvatsko-njemačkog društva 5-6/1997., 147-151.

Šlabek, Stjepan, „Slomljeni snovi („Hrvatsko proljeće“ u Kutini 1971. i njegov slom 1972.)“, Zbornik Moslavine 5-6/2002.-2003., 120-147.

Šošić, Hrvoje, „Godina 1971.“, Hrvatska obzorja 1/1997., 13-36.

Štefančić, Domagoj, „Miko Tripalo, Hrvatsko proljeće, urednici: Vlaho Bogišić, Vesna Pusić, Slaven Ravlić, treće dopunjeno izdanje, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 2001." Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 1/2005., 411-412.

Šutalo, Branimir, „Pokušaj izgradnje Doma Matice hrvatske u Đakovu 1971.“, Zbornik Muzeja Đakovštine 8-1/2007., 105-116.

Šute, Ivica, „Hrvatski književni list - između slobode i zabrana“, Historijski zbornik 52/1999., 71-104.

Šušak, Ivica, „Hrvatsko proljeće – počeci političkog interesnog pluralizma“, Hrvatska i komparativna javna uprava – časopis za teoriju i praksu javne uprave 8-3/2008., 767-783.

Tomas, Domagoj; Bošnjak, Marijana, „Odjeci hrvatskoga proljeća u Osijeku“, Diacovensia 4/2020., 519-547.

Tripalo, Miko, „Hrvatski nacionalni program – počeci pluralizma“, Erasmus 15/1996., 23-27.

Trošelj, Drago, „Hrvatsko proljeće i Matica hrvatska“, Našički zbornik 4/1999., 73-88.

Vrsaljko, Slavica, „The Role of Ljudevit Jonke in Linguistic and Political Issues with Special Reference to the Signing of the Declaration on the Name and Status of the Croatian Literary Language“, _Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru _23/2020., 87-107.

Zubak, Marko, „Znanstveni skup Hrvatsko proljeće, 40 godina poslije, Filozofski fakultet, Zagreb, 13.–14. listopada 2011.“, Časopis za suvremenu povijest 3/2011., 936-939.

DIPLOMSKI RADOVI:

Berečić, Domagoj, Uloga medija tijekom hrvatskog proljeća. Filozofski fakultet u Osijeku, 2015.

Menjuk, Ivana, Hrvatski studenti 1971. godine. Filozofski fakultet u Zagrebu, 2011.

Požega, Ivan, Hrvatsko proljeće s posebnim osvrtom na Zadar. Sveučilište u Zadru, 2017.

Radić, Marko, Novinarstvo u Hrvatskom proljeću: Neda Krmpotić i Vjesnik u srijedu. Filozofski fakultet u Zagrebu, 2017.

Stanić, Vedran. Studentski protesti u zagrebu 1968. i 1971. sličnosti i razlike. Filozofski fakultet u Zagrebu, 2016.